För privat användning
Boracol Special
i din närmsta färg-/byggvaruhandel samt i båttillbehörsbutiker

Web-butik
Här kan du köpa Boracol för privat användning


Boracol Proff
OBS! endast för yrkesmässig användning
Boracol Proff finns i vissa välsorterade yrkesbutiker.

Som yrkesman kan du beställa direkt i vår web-butik.

-OBS, Boracol Proff säljs ej till privat användare. Är du privatperson, använd länken till Boracol Special överst.


Fuktskador, mögel, svamp, röta & träskadeinsekter

Mögel, röta, svamp, insekter, lav är exempel på skadegörare, som drabbar våra hus och dess omgivning med avsevärda kostnader till följd. Dessutom kan mögel ge upphov till allergier mm.
Vid bekämpning och sanering av dessa inkräktare gäller det att använda medel, som kombinerar god effekt med bra miljöegenskaper.


Produkterna

Boracol
® & Impel®


är unika med dessa egenskaper, tillsammans med förmågan att diffundera och ”krypa” in, där de som mest behövs.Svenska Reimpregnerings AB lavTOX
®
Import, distribution & försäljning av produkterna Boracol
® & Impel® - bekämpningsmedel, träimpregneringsmedel mot mögel, svamp, röta, grönalger och insekter för träkonstruktioner, både inom- & utomhus.

  Lilla Mögelboken

Klicka på länken för en liten bok om mögel & röta, om hur man bekämpar och förebygger träförstörande påväxt & angrepp.  


Rötsvampar i Byggnader

en unik bok om
skadesvampar i byggnader. Följ länken för att rekvirera boken


Teakdäck  -se video …

Dags måla huset?
Tips: Grunda med Boracol!